Un mediu mai curat

In cadrul saptamanii „Scoala altfel” , Colegiul National „Ion Luca Caragiale” Ploiesti organizeaza cu ajutorul  Doamnelor Profesoare Musat Mariana si Ilie Manuela dar si a elevilor,activitati de ecologizare si infrumusetare atat in cadrul parcului din incinta Colegiului  cat si in cadrul Gradinii Botanice apartinand  Parcului „Constantin Stere” Bucov  aflat in administratia Muzeului Judetean de Stiinte ale Naturii. Asteptam in numar cat mai mare elevii doritori sa participe la aceasta activitate si suntem siguri ca rezultatul nu va dezamagi.

Proiect “Stilul de viață sănătos în rândul adolescenților”

  Titlul proiectului: “Stilul de viaţă sănătos în rândul adolescenţilor de liceu” Activităţile proiectului :

 1. Târg de educaţie pentru sănătate
 2. Cursuri de educaţie pentru sănătate
 3. Platforma online de educaţie pentru sănătate

4. Formarea unor echipe de voluntari care să propage cunoştinţele asimilate în domeniul educaţiei pentru sănătate, în casele de copii abandonaţi     Grupul ţintă: 100 de elevi de clasa a X- a (vârsta de 16-17 ani)Diagnoză Abordarea experimentală a unui program complex de educaţie pentru sănătate cu o anumită ”fizionomie ” doreşte să ofere o imagine fidelă a vieţii complexe a adolescenţilor de liceu. Aceasta diagnoză s-a centrat pe câteva dimensiuni fundamentale care conturează stilul de viaţă al adolescenţilor din categoria de vârstă vizată (16-17 ani).

 1. Comunitatea şi vecinătatea
 2. Familia
 3. Locuinţa /Mediul de rezidenţă
 4. Educaţia formală
 5. Religia
 6. Sănătatea şi igiena
 7. Alimentaţia
 8. Interacţiunile cu colegii şi profesorii
 9. Raportarea la cadrul valoric normativ: consum de tutun, alcool, droguri, comportament sexual, raportarea la situaţii de risc, toleranţă la comportamente deviante.
 10. Timpul liber: educaţie fizică, activităţi artistice şi culturale.
 11. Problemele tinerilor şi identificarea soluţiilor posibile
 12. Viziunea despre viitor
 13. Elementele definitorii ale fiecăreia dintre dimensiunile mai sus listate vor fi transpuse în itemi ai chestionarelor şi ghidurilor de interviu precum şi nomenclatorul de observaţie.

  Justificarea necesităţii implementării proiectului. Elaborarea şi implementarea unui proiect ce vizează componentele stilului de viaţă sănătos este o necesitate  deoarece societatea românească parcurge schimbări rapide , din punct de vedere economic, social şi valoric. Structurile familiale şi sociale tradiţionale suferă schimbări radicale care reflectă de fapt tranziţia întregii societăţi înspre un nou model socio-economic. Situaţia economică a familiilor din România nu este, în general, una mulţumitoare – iar nemulţumirea părinţilor faţă de nivelul lor de trai nu face decât să inducă copiilor dorinţa de a identifica un alt stil de viaţă şi de a îmbrăţişa alte valori, care să ii aducă mai aproape de o potenţială bunăstare economică. Mass-media oferă modele facile, uşor de a fi imbrăţişate de către adolescenţi. Generaţia tânără experimentează astfel un proces de negare şi înlocuire a valorilor tradiţionaliste, identificate în principal în familie, cu valorile consumiste promovate de către mass-media. Globalizarea, modificarea radicală a stilului de viaţă prin reducerea dramatică  a nevoii de mişcare fizică, dezvoltării industriei alimentare şi a celei chimice, cu existenţa în prezent a unei pleiade foarte mari de aditivi alimentari incluşi în alimente – toate acestea au un impact dramatic asupra stării de sănătate a organismului. Omul modern suferă de boli pe care în bună parte şi le cauzează prin alegerile pe care le face; stilul de viaţă este suma alegerilor mici de zi cu zi legate de ceea ce mâncăm, de a face sau nu mişcare, de a renunţa la fumat sau la un pahar de băutură în plus. Contextul social, publicitatea şi mass-media contribuie masiv la promovarea unor obiceiuri nesănătoase, la stimularea consumului în exces pentru anumite categorii de produse alimentare precum dulciurile sau mezelurile, în defavoarea, de   exemplu, a consumului de legume şi fructe proaspete. Prin intermediul acestui proiect putem interveni în îmbunătăţirea sănătaţii şi dezvoltării adolescenţilor de liceu, îndeosebi prin corectarea obiceiurilor şi comportamentelor legate de sănătate. Studiile efectuate la nivel naţional arată că există diferenţe mari între ceea ce este considerat dezirabil, sănătos şi declarat ca atare şi comportamentele cotidiene ale adolescentilor. Aceste diferenţe există atât în rândul tinerilor cât şi al adulţilor, indicând probleme de mentalitate şi coerenţă între nivelul cunoştinţelor, al ideilor şi cel acţional comportamental. În acest sens, prin acest proiect avem posibilitatea de a interveni direct şi ameliora situaţia prin apropierea celor două planuri.   Obiectivul general Ridicarea nivelului de cunoştinţe medicale ale populaţiei adolescente, în special în domeniul sanogenezei (promovarea unui stil de viaţă sănătos), protecţiei mediului ambiant şi prevenţiei bolilor.   Obiectivele specifice:

 1. Creşterea vizibilităţii liceului Ion Luca Caragiale ca instituţie care se implică activ în programe educaţionale
 2. Generarea unui număr mare de membri pe platforma online (ca indicator al interesului pe care elevii îl manifestă vis-à-vis de domeniu)
 3. Viralitate informaţională – un grup de voluntari care au absolvit cursurile vor propaga informaţiile asimilate copiilor din orfelinate (acest target are risc crescut de a dezvolta comportamente deviante şi este privat de cunoştinţe adecvate)
 4. Formarea şi dezvoltarea unor comportamente corecte care să promoveze sănătatea.
 5. Formarea unei atitudini pozitive şi crearea unei poziţii active faţă de sănătatea individuală şi faţă de problemele sănătăţii publice.
 6. Evaluarea riscului de îmbolnăvire, în funcţie de nerespectarea principalelor îngrijiri personale, alimentaţiei, activitate-odihnă, sănătăţii mediului, sănătăţii alimentaţiei, sănătăţii mentale.
 7. Dobândirea de competenţe pentru construirea de strategii de prevenire a bolilor.
 8. Susţinerea schimbării comportamentului de la unul de risc, la unul de risc diminuat şi chiar formarea şi dezvoltarea unor comportamente corecte care să menţină un comportament fără risc.
 9. Evidenţierea consecinţelor perpetuării unor stereotipuri, prejudecăţi şi mituri eronate cu privire la sănătate şi boală.

Rezultate anticipate pe fiecare obiectiv specific

 1. Organizarea unui târg de educaţie pentru sănătate prin intermediul căruia elevii au posibilitatea de a-şi însuşi concepte legate de sănătate într-o manieră mai distractivă, interesantă şi relaxantă.
 2. Conştientizarea adolescenţilor cu privire la consecinţele negative ale consumului de tutun, alcool, droguri precum şi a comportamentelor sexuale riscante/dăunătoare.
 3. Practicarea de către tineri a unei alimentaţii sănătoase şi a unei atitudini pro-active şi critice cu privire la alimentele pe care tinerii le consumă zilnic, conştientizând faptul că “eşti ceea ce mănânci”. Înfiinţarea de către adolescenţi a unei “bucătării şcolare” în care să-şi expună alimente naturale produse de ei pe suprafeţele de teren din incinta casei lor.
 4. Recunoaşterea de către elevi a simptomelor specifice anumitor boli precum şi posibilitatea lor de a interpreta buletine de analize medicale. Dezvoltarea capacităţii de rezistenţă la presiunea semenilor pentru a evita implicarea în activităţi riscante sau violente dar şi pentru a nu adopta comportamente dăunătoare. Formarea deprinderilor de acordare a primului ajutor în caz de înec, incendiu, răni intenţionate sau neintenţionate.
 5. Organizarea unor grupe cu elevi voluntari care să promoveze prevenirea consumului de substanţe toxice sau a comportamentelor sexuale riscante. Realizarea unor CD-ROM-uri cu mărturii ale tinerilor care au consumat droguri şi ale celor infectaţi cu HIV/SIDA.
 6. Dezbaterea pe larg a conceptelor de sănătate şi boală în cadrul unor seminarii aferente cursurilor de educaţie pentru sănătate. Argumentarea prin exemple concrete din viaţa cotidiană a ideei că afectarea somatică sau psihică a unui individ nu poate contamina persoanele cu care acesta interacţionează. De aici se desprinde ideea de solidaritate şi întrajutorare pe care ar trebui s-o promoveze toţi oamenii, indiferent de vârstă, dezvoltându-şi astfel spiritul civic şi cetăţenia activă ca o componentă a stilului de viaţă sănătos.
 7. Creşterea vizibilităţii liceului I. L. Caragiale va contribui la formarea unei păreri favorabile în rândul elevilor de la celelalte instituţii de învăţământ şi a celor din clasa a 8-a care vor  decide asupra unui liceu
 8. Diminuarea infectării copiilor din orfelinate cu boli cu transmisie sexuală şi cunoaşterea variilor modalităţi de protejare.
 9. Copiii din orfelinate vor ştii ce implicaţii au drogurile/fumatul asupra sănătăţii lor, informaţii care le sunt rar oferite.
 10.  Măsurarea nivelului de cunoştinţe şi a efectului pe care cursurile le-au avut asupra elevilor deoarece atelierele de informare din orfelinate vor fi susţinute de absolvenţi ai trainingurilor.
 11. Platforma online va crea o comunitate de oameni care împărtăşesc aceleaşi ţinterese, preocupări pentru  un stil de viaţă sănătos.
 12. Platforma online va fi un mediu de informare pentru oricine are o problemă sau vrea să afle mai multe informaţii relevante din domeniul educaţiei pentru sănătate

Descrierea activităţilor propuse în proiect

 1. 1.      Crearea unei platforme online de educaţie pentru sănătate

Platforma online va funcţiona ca un site de discuţii pe teme de sănătate. Mai exact, orice elev care solicită informaţii vis-à-vis de o problemă personală/curiozitate va primi răspuns de la o persoană avizată care va administra site-ul. O acţiune a platformei va fi dedicată articolelor şi cercetărilor din domeniul educaţiei pentru sănătate. Scopul este acela de a furniza utilizatorilor conţinut relevant şi de a-i motiva să afle cât mai multe în acest domeniu. O altă secţiune va include « testimoniale » cu părerile elevilor care au participat la cursurile de educaţie pentru sănătate pentru a le da încredere şi recomandări relevante şi celorlalţi care sunt în dubii dacă vor sau nu să se înscrie. Pentru a motiva elevii să scrie articole/testimoniale se va implementa un sistem prin care la un anumit număr de articole scrise elevii primesc mici premii : bilet la teatru, film, produse de îngrijire corporală. În funcţie de modul de dezvoltare al platformei online, proiectul îşi propune parteneriat cu o farmacie (Sensiblu, Catena) care să le ofere mici premii elevilor care se implică activ, scriu articole, merg drept voluntari în casele de orfelinate, răspund la concursurile organizate pe site sub formă de întrebări din domeniul educaţiei pentru sănătate. Farmaciile vor beneficia de reclamă pe site/platformă la târgul de educaţie pentru sănătate/ casele de copii.

 • Resurse :
 1. domeniu de site/ web hosting
 2. administrator de site
 3. web designer / programator
 • Orizontul de timp : 3 luni pentru crearea site-ului/platformei
 1. 2.      Targ de educaţie pentru sănătate

Târgul de educaţie pentru sănătate are ca scop stimularea interesului pentru educaţia pentru sănătate şi expunerea participanţilor la o serie de activităţi relevante din punct de vedere al sănătăţii. Acest târg oferă oportunitatea de a învăţa concepte legate de sănătate într-o manieră creativă, distractivă şi interesantă. Locaţia de desfăşurare a târgului este sala de sport a Colegiului Naţional « Ion Luca Caragiale » care va asigura spaţiul necesar pentru amplasarea standurilor la care vor fi prezentate şi demonstrate activităţi legate de teme aparţinând opţionalului de educaţie pentru sănătate. Organizarea târgului este precedată de publicitatea la radio, ziarul local, spre a promova evenimentul. În cazul în care târgul se adresează părinţilor, elevii vor trimite invitaţii individuale sau mail-uri fiecarei persoane. La sfârşitul târgului se recomandă realizarea unor desene sau oferirea câtorva idei cu privire la ce au învăţat participanţii şi ce le-a plăcut cel mai mult la târg, asigurându-se astfel un feedback pozitiv pentru cei care au realizat târgul. Standurile vor fi cât mai colorate şi atrăgătoare, iar elevii vor purta costume relevante pentru subiectul prezentat. Idei ale standurilor de educaţie pentru educaţie :

 1. Domeniul ingrijirii sănătăţii
 2. Alimentaţia sănătoasă
 3. Educaţia pentru o inimă sănătoasă
 4. Sănătatea mediului
 5. Siguranţa împotriva focului şi apei
 6. Creştere şi dezvoltare
 7. Sănătatea mentală şi emoţională
 8. Simţurile
 9. Conştientizarea handicapului
 10. Acordarea primului ajutor
 11. Mişcarea şi sănătatea
 12. Regimul echilibrat de activitate şi odihnă
 13. Igiena personală
 14. Sănătatea consumatorului
 • Resurse :
 1. Mese şi scaune pentru organizarea standurilor
 2. Laptopuri şi CD-ROM pentru prezentarea activităţilor didactice
 3. Mulaje, planşe, produse de îngrijire corporală, alimente naturale, ce vor fi expuse la standuri
 4. Aparatură medicală : glucometru, tensiometru, stetoscop, aparat de măsurarea a trigliceridelor, colesterolului, duş bucal, aţă dentară, pastă de dinţi etc.
 • Orizontul de timp : 6 luni pentru pregătirea teoretică şi practică a elevilor ce organizează târgul